פסיכומטרי – הכנה לפסיכומטרי עם טיפים של 7 שנים! |

הבלוג הכי פסיכומטרי!

פסיכומטרי מנצחים ב- 7 דרכים !

בחינה פסיכומטרית בתנאים מיוחדים – מדריך לנבחנים

יום רביעי 26 כאוגוסט, 2009

מטרתה של הבחינה הפסיכומטרית בתנאים מיוחדים היא לתת מענה לנבחנים שונים הסובלים ממגבלות פיזיות, ממגבלות רפואיות או מלקויות למידה שונות.

את הבחינה הפסיכומטרית מקיימים בתנאים מיוחדים במטרה לעקוף את הקשיים השונים הנובעים מהמגבלות ומתוך שמירה על בחינה הוגנת ושוויוניות ביחס לכל הנבחנים האחרים.

השיקול העיקרי שמאחורי עריכת בחינה בתנאים מיוחדים הוא העדפה מתקנת או פיצוי לנבחנים שהלקות ממנה הם סובלים פוגעת באופן ניכר בתפקודם.

היחידה לבחינות מותאמות

יחידה זו הוקמה לפני שנים רבות במטרה לתת מענה לצרכים מיוחדים של נבחנים הסובלים מבעיות שונות על מנת לאפשר להם להיבחן בתנאים הוגנים ולא לפגוע בסיכוייהם השווים להצליח.

כל הקלה בבחינות המאושרת על ידי המפע"ם מעניקה יתרון לנבחן באמצעות העדפה מתקנת אך אינה מפלה לרעה את המועמדים הנבחנים בתנאים רגילים.

בחינת מפע"ם

זוהי בחינה ממוחשבת הכוללת תוספת של זמן בחלק מפרקי הבחינה או בכולם.

בנוסף לכך, במסגרת בחינת מפע"ם ניתנות הפסקות בין פרקי הבחינה השונים, הנבחנים יכולים להיעזר במחשבון לארבע פעולות חשבון ולהאזין לבחינה באנגלית בנוסף לטופס הכתוב.

טפסי הבחינה כולל גיליון התשובות הם גדולים יותר והתנאים הפיזיים בבחינה מותאמים, בעת הצורך, למגבלה פיזית או רפואית כדוגמת נכות.

תנאים מיוחדים שאינם ניתנים

תנאים מיוחדים לא ניתנים לנבחנים הסובלים מבעיות רגשיות שונות, כדוגמת חרדות מבחנים או מבעיות סביבתיות, כדוגמת חסך בלימודים.

נוסף לכך, לא ניתן להשתמש במילון אלקטרוני, לקבל פטור מחלקים בבחינה, לקבל הסבר על לכוונתן של השאלות או לסמן את התשובה הנכונה בחוברת הבחינה.

הרשמה לבחינה בתנאים מיוחדים

הבחינה בתנאים מיוחדים איננה נערכת בכל המועדים של הבחינות הרגילות אלא שלוש פעמים בשנה בסמוך למועדי הבחינה הרגילה בחודשים מרץ או אפריל, ביולי ובדצמבר.

כדי להירשם לבחינה בתנאים מיוחדים, מומלץ לשלוח את טפסי ההרשמה כשלושה חדשים לפני המועד הרצוי, שכן הטיפול בפנייה המיוחדת עשוי להימשך חודש ימים.

את ערכת הרשמה לבחינה בתנאים מיוחדים ניתן לקנות בחנויות הספרים באוניברסיטאיות, בסטימצקי או באתר של המרכז הארצי לבחינות.

לבקשה לתנאים מיוחדים יש לצרף מסמכים רלוונטיים בנוסף לטופס ההרשמה לבחינה ולשלוח בדואר רשום אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים.

האישורים הנדרשים:

נבחנים הסובלים מלקויות למידה – אל טופס הבחינה יש לצרף אבחון שנערך על ידי איש מקצוע המתמחה באבחון לקויות למידה אצל מבוגרים. מועד האבחון צריך להיות לא יותר מחמש שנים ממועד הגשת הבקשה לבחינה ועליו להיערך לאחר גיל 16. כמו כן, צריך האבחון להיערך בשפת האם של המאובחן. בנוסף לאבחון, יצורף לבקשה שאלון למאבחן שמטרתו היא לקבל נתונים מדויקים לגבי מצבו של הנבחן ושאלון לנבחן שימולא על ידי הנבחן עצמו.

נבחנים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז – אל טופס הבחינה יש לצרף אבחון על הפרעת קשב וריכוז הכולל בדיקה מעמיקה של הלקות בהתאם להנחיות לאנשי המקצוע המופיעות באתר המרכז הארצי. בנוסף לכך, יש לצרף לבקשה שאלון לנבחן.

נבחנים הסובלים ממגבלות פיזיות – אל טופס הבחינה יש לצרף אבחון עדכני ומפורט של איש מקצוע על המגבלה הקיימת. באבחון יש לפרט בעיות וקשיים העלולים להיווצר במהלך הבחינה. בנוסף לכך, יש לצרף שאלון לרופא שמולא על ידי איש המקצוע שערך את הבדיקה ושאלון לנבחן.

הוספת תגובה

התגובה

עוד בנושא: