פסיכומטרי – הכנה לפסיכומטרי עם טיפים של 7 שנים! |

הבלוג הכי פסיכומטרי!

פסיכומטרי מנצחים ב- 7 דרכים !

בחינת המתא"ם – ללימודי תארים מתקדמים בפסיכולוגיה

יום חמישי 24 כספטמבר, 2009

בחינת המתא"ם מבחן מיון לתארים מתקדמים, מהווה כיום תנאי סף לצורך הגשת מועמדות לתארים גבוהים בתחום הפסיכולוגיה – לכל מגמות הטיפול במוסדות האקדמיים: קלינית, התפתחותית ושיקומית ובחלקם, גם עבור התמחויות במסלולים החברתי והמחקרי.

המבחן אשר מועבר על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, בשיתוף מרצים ודוקטורנטים מהחוגים לפסיכולוגיה באוניברסיטאות ובמכללות בארץ, מתקיים אחת לשנה במועד אוקטובר ומשלב בין סטטיסטיקה ברמה מתקדמת לבין ניתוח מאמרים בתחום הפסיכולוגיה, הנושאים אופי מדעי.

מטרת הבחינה

הרציונאל, העומד מאחורי בחינת המתא"ם, אשר נכנסה לתוקפה לפני כעשור, הינו יצירת רף מיון סדור ואחיד בין כלל המועמדים.

מחברי הבחינה ביקשו לגבש תנאי קבלה שווים ואובייקטיביים עבור המעוניינים להירשם ללימודי תארים מתקדמים בתחום הפסיכולוגיה, מבלי להיסמך על בדיקת הישגיהם בתואר הראשון והתרשמות במסגרת ראיונות קבלה אישיים, ככלי הערכה בלבדיים.

הגורם, אשר אמון על גיבוש תכני הבחינה, הינו כאמור המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, המוכר כיום כגוף המוביל בארץ בפיתוח וכתיבת בחינות ברירה ומיון בתחומים שונים, בהן מבחן פסיכומטרי, בחינת אמי"ר ועוד.

בחינת המתא"ם מבקשת להביא לידי ביטוי יכולות אינטגרציה של החומר, מיומנויות ניתוח, אנליזה וביקורת, באופן שישקף בולטות של המועמדים המתאימים בהיבט הבנת החומר לעומקו.

ככזו, הבחינה אינה מתמקדת בשינון, זכירת מידע או הפגנת בקיאות בשפה האנגלית, כנדרש בבחינות מיון אחרות.

יש הטוענים, כי לבד מהמטרה הגלויה של המתא"ם, להוות סף קבלה אחיד ותקף, מהווה הבחינה, ברובד הסמוי, כלי סינון בידי המוסדות האקדמיים, המאפשר לאתר את המועמדים, הראויים להתקדם לשלבי המיון הבאים, אשר כוללים עריכת סימולציות קבוצתיות, ראיונות וכד'.

על יחודה של בחינת המתא"ם

בשונה מבחינות מיון אחרות, המושתתות על שינון, עמידה על דקויות וביטוי ידע מילולי או כמותי, מבוססת בחינת המתא"ם על הבנה מחקרית של החומר ויכולות ישומו לגבי טקסטים פסיכולוגיים בלתי מוכרים.

גורם הזמן הינו משמעותי בבחינה – הנבחנים נדרשים להתמודד עם טקסטים ארוכים ולענות על שאלות, המבוססות על הקריאה, בפרק זמן מוגבל.

היקף החומר עליו משתרעת הבחינה הוא נרחב ואינו מוגדר באופן מדוייק – הבחינה מתייחסת לכל החומר, שנלמד במסגרת התואר הראשון ולמעלה מכך ולא קיים לה סיליבוס מחייב.

מבנה הבחינה משתנה ממועד אחד למשנהו בהתאם להרכב הכותבים כך, שקשה לצפות מראש את הסגנון אותו תישא.

קורסי הכנה לקראת הבחינה

מספר מכונים בארץ, שהבולט בהם הינו פתרונות, אשר הוקם על ידי פסיכולוגים וסטודנטים מצטיינים, במטרה לסייע למעוניינים להתקבל לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה לצלוח את המבחן ולהתקבל לחוג המבוקש, מציעים קורסי הכנה לקראת הבחינה.

הקורס, אשר מבוסס על בחינות משנים קודמות ומתעדכן בהתאם לשינויים במבנה הבחינה, מועבר על ידי סגל מקצועי של מדריכים ומתרגלים.

סדרת מפגשי הקורס כוללת הקניית חומרים תיאורטיים לצד תירגולים, סימולציות ומבחני הדמיה במתכונת הבחינה האמיתית.

עיקר הדגש מושם על לימודי סטטיסיטיקה, שיטות מחקר והקניית יכולות קריאה מהירה של טקסטים פסיכולוגיים בשפה האנגלית, אשר דרושים להתמודדות עם אתגרי הבחינה.

לצורך ביסוס ושיפור מיומנויות אלה מציע הקורס המשך תרגול פרטני בבית באמצעות האינטרנט, על בסיס תוכנית אימון אישית.

תגובה אחת »

איש:

בחינה לא הוגנת שמעטים עוברים אותה.
חבל, חבל חבל.

12 במרץ, 2010 | 14:41
הוספת תגובה

התגובה

עוד בנושא: