פסיכומטרי – הכנה לפסיכומטרי עם טיפים של 7 שנים! |

הבלוג הכי פסיכומטרי!

פסיכומטרי מנצחים ב- 7 דרכים !

הצלחתי במבחני הסימולציה – האם בהכרח אצליח בפסיכומטרי?

יום חמישי 15 כאוקטובר, 2009

אחד הכלים המרכזיים במסגרת ההכנה לקראת המבחן הפסיכומטרי הינו פתרון מבחני סימולציה. האם הישגים גבוהים במבחני הסימולציה, בהכרח מנבאים הצלחה מסחררת במבחן הפסיכומטרי?

מבחני סימולציה מבוססים על בחינות אמת משנים עברו ומדמים בחינה פסיכומטרית במתכונתה המלאה – סוג השאלות הנכללות בה ומידת מורכבותן, לצד התמודדות עם דרישה של חלוקת זמן נכונה בין פרקי הבחינה, טכניקות ומיומנויות פתרון וכדומה.

מלבד אמצעי תרגול עבור הכנה לפסיכומטרי, מהווים מבחני הסימולציה מדד להערכה ולניבוי הציון במבחן. בחינת ההדמיה, משקפת כאמור את האתגרים, להם נדרש הנבחן בבחינה עצמה.

פתרון מבחני הסימולציה

במהלך ההכנה לקראת הבחינה הפסיכומטרית מומלץ ללומדים לפתור מספר מבחני סימולציה. אלה מבוצעים בבית או בכיתה, במסגרת ימי מרתון מרוכזים שמקיימים קורסי ההכנה לקראת המבחן.

מבחני הסימולציה נחלקים לשני סוגים: מקבץ מבחני אמת משנים עברו, אותו מפרסם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (במתכונת של בחינות, הכוללות שישה פרקים) וכן מבחנים, המחוברים  על ידי מכוני ההכנה, על בסיס נסיון השנים הקודמות, שחזורים של תלמידים מצטיינים שניגשו למבחן ועוד.

בכדי לעשות שימוש נכון ומושכל במבחני הסימולציה כאבן בוחן לחיזוי ציון הבחינה הפסיכומטרית, נדרשים התלמידים לפתור אותם תוך הקפדה על יצירת סביבה ותנאים, הקרובים ככל הניתן לאלה עמם יתמודדו במועד המבחן עצמו.

חשוב להקדיש לפתרון המבחן את מכסת הזמן הכללית הנדרשת – 200 דקות רצופות (שלוש שעות ועשרים דקות), לעמוד בפרקי הזמן הקצובים לכל פרק (תוך עשיית שימוש בשעון רגיל או בשעון עם סטופר) ולהתייחס למבחן ההדמיה ברצינות ראויה – ללא הקלות ו"הנחות". מומלץ גם לפתור את הבחינות בשעות הבוקר בדיוק כמו מבחן האמת (אלא אם שובצתם לבחינה בצהריים). יש נבחנים שלא רגילים "להפעיל" את הראש בשעות הבוקר המוקדמות ועל הסימולציה להכין אתכם למבחן האמיתי.

טעויות בהערכת הציון

רבים נסמכים על הציון, המתקבל במבחני הסימולציה, כמשקף באופן וודאי את ההישגים הצפויים בבחינה האמיתית. אולם, יש לתת את הדעת לכך, שאין מדובר בכלי הערכה מדעי אלא בתחזית סטטיסטית בלבד.

מספר גורמים משפיעים על מידת המהימנות והדיוק של הציון המוערך:

  • המבחנים מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה  –  כוללים רק שישה פרקים ולא שמונה פרקים לפי מבנה המבחן האמיתי – תוספת שהנה בעלת השפעה משמעותית על רמת הריכוז ומידת העייפות של הנבחן
  • חלק מהמבחנים המפורסמים הנם ישנים ואינם משקפים את המגמות, אשר מאפיינות את הבחינות מהשנים האחרונות והאתגרים שהן מציבות
  • המבחנים אשר נכתבים על ידי מכוני ההכנה – אינם עוברים תהליך של תקנון והתאמה, כמו הבחינות האמיתיות
  • היבט אחר בעל השפעה טמון בעובדה שמבחני הסימולציה, הנפתרים בבית, מבוצעים בסביבה רגועה ושקטה ובאורח טבעי, אינם מדמים לחלוטין את סביבת פתרון הבחינה האמיתית, על הלחץ והרעש, המאפיינים אותה.
  • לאחרונה המרכז הארצי פירסם בחינות אמת ושאלונים מכל מועד. הפרסום הזה הוא נובע מחוק הפיקוח על מכוני פסיכומטרי שגם מחייב את המרכז הארצי לפרסם שאלון בכל מועד. יש טענות שנשמעות לא מעט, שהמרכז הארצי למעשה מפיץ שאלון ישן במספרים נמוכים כדי שיוכל את אותו השאלון לפרסם ובעצם בדרך זו לחשוף מה יהיה במבחני פסיכומטרי להבא.

לפיכך ובכדי להגיע לציון משקף מדוייק ככל הניתן, במבחנים המפורסמים על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, אליהם מצורפת טבלה לחישוב ציון משוער (בהתאם לציון, שחושב למבחן זה במועד בו נפתר כמבחן אמת) מומלץ להוריד מכסה מסויימת של נקודות מהציון, בהתאם למידת עדכניות הבחינה.

הפחתת הניקוד תבוצע בסדר יורד: כ- 40 נקודות במבחן הישן ביותר ועד 15 נקודות במבחן המעודכן ביותר.

במבחנים המחוברים על ידי מכוני ההכנה, מומלץ לחשב את הציון באחוזים – על פי שיטות שונות, בהנחיית מדריכי הקורס ולהעריך את רמת ההתקדמות ושיפור ההישגים בהתאם למדד זה.

אם כן, ציוני מבחני הסימולציה יכולים לתת הערכה לציון שיתקבל בבחינה הפסיכומטרית אך לא לנבא אותו במדוייק.

יותר חשוב לתחקר את הסימולציה ולהבין ממנה איפה אנחנו שוגים ואלו נושאים בפסיכומטרי עלינו לשפר כדי לקבל ציון פסיכומטרי גבוה ככל הניתן.

הוספת תגובה

התגובה

עוד בנושא: