פסיכומטרי – הכנה לפסיכומטרי עם טיפים של 7 שנים! |

הבלוג הכי פסיכומטרי!

פסיכומטרי מנצחים ב- 7 דרכים !

פסיכומטרי ללקויי למידה

יום ראשון 19 כדצמבר, 2010

המודעות הגוברת ללקויות למידה, הביאה לריבוי מועמדים לאקדמיה הסובלים מלקויות למידה שונות, הנאלצים לגשת למבחן פסיכומטרי כחלק מתהליך המיון והקבלה. המרכז הארצי לבחינות והערכה יצר מבחני פסיכומטרי ללקויי למידה, המותאמים לסוגים שונים של לקויות, ומתקיימים במועדים מיוחדים.

פסיכומטרי ללקויי למידה – מי זכאי?

קיומם של אבחונים אינו תנאי מספיק לקבלת זכאות למבחן מותאם. המעוניינים במבחן פסיכומטרי ללקויי למידה צריכים לקנות ערכת הרשמה ייעודית, לצרף אליה את אבחוני העבר, למלא שאלון ובמיד הצורך אף לבקש מהמאבחן למלא שאלון ייעודי. את השאלונים יש לשלוח למרכז הארצי לבחינות והערכה כרבעון לפני המועד אליו אנו מעונייינים לגשת ולחכות לתשובה. המרכז הארצי לבחינות והערכה מבצע סינון של המבקשים, בהתאם לסוג הלקות וחומרתה, ומודיע לאלו שקבלו את הזכאות על המועד בו יבחנו.

באמצעות ערכת ההרשמה לפסיכומטרי ללקויי למידה, גם הסובלים ממגבלות גופניות יכולים להגיש בקשות להקלות והתאמות במבחן פסיכומטרי, ולקבל בחינות מוגדלות, השמעת השאלות וכו' בהתאם ללקוח הרפואית שלהם.

חשוב לדעת כי לקויות רבות אינן זכאיות מלכתחילה להקלות. מדובר בלקויות הקשורות לדיסגרפיה, לשגיאות כתיב ולהבעה בכתב, שכן הן אינן באות לכדי ביטוי במבחן פסיכומטרי, ואינן מקטינות את סיכוייו של הסובל מהלקות להצליח בבחינה. גם חרדות פסיכולוגיות כגון חרדת בחינות, אינן מהוות קריטריון לזכאות, ועל כן ללוקים בהן כדאי לחסוך מלכתחילה את הטרטור, העלויות והניסיון.

פסיכומטרי ללקויי למידה – מהן ההקלות?

אחת ההקלות המבוקשות ביותר היא הזכאות למבחן פסיכומטרי ללקווי למידה הנערך בפורמט ממוחשב ועונה לשם "מפע"ם". במבחן זה, השאלות מופיעות על צג המחשב והזמן המוקצה למענה על כל תשובה מתארך אל מעבר לדקה. ההתאמות, כנגזר משמן, מותאמות לסוג הלקות וכוללות טווח של אפשרויות – מהכנסת מחשבון לביצוע פעולות חשבון בסיסיות, דרך הפסקות בין החלקים של המבחן וכלה בתוספות זמן בחלקים שונים של המבחן.

פסיכומטרי ללקויי למידה – איך מתכוננים?

כמות החומר אותה נדרש הנבחן לזכור במבחן פסיכומטרי ללקויי למידה אינה קטנה ביחס לכמות הנדרשת מנבחן רגיל. מצב זה יוצר קושי נוסף עבור הסובלים מלקויות למידה, שכן המבנה של קורס רגיל אינו מתאים להם. בשנים האחרונות נפתחו קורסי פסיכומטרי ללקויי למידה המותאמים לצרכים, למגבלות ולאופני התפיסה המאפיינים את בעלי הלקויות. קורסים אלו אינם מותנים בזכאות לבחינה מותאמת, ויכול ללמוד בהם כל מי שסובל מלקות למידה.

באוניברסיטאות ומכללות רבות קיימים רכזים שתפקידם להכווין ולסייע לבעלי לקויות למידה, ולהם היכולת להפנות את המועמד לקורסי פסיכומטרי מותאמים. כמו כן, ניתן גם לברר באמצעות חיפוש ברשת על קורסי פסיכומטרי ללקויי למידה.

האם כדאי לנסות להשיג הקלות בפסיכומטרי?

לי שמאמין שלקות הלמידה שלו יכולה לפגוע בסיכויי ההצלחה שלו בפסיכומטרי, כדאי לנסות ולהשיג זכאות למבחן פסיכומטרי ללקויי למידה. כדאי לקרוא היטב אילו תנאים נדרשים לשם קבלת זכאות ולוודא כי ביכולתנו לענות על כל הדרישות של המרכז הארצי, בכדי להגדיל את הסיכויים.

הוספת תגובה

התגובה