פסיכומטרי – הכנה לפסיכומטרי עם טיפים של 7 שנים! |

הבלוג הכי פסיכומטרי!

פסיכומטרי מנצחים ב- 7 דרכים !

מבחן פסיכומטרי – אימת המועמדים לאקדמיה

יום שלישי 28 כדצמבר, 2010

אחת התחנות של כל מי שמתכנן לימודים אקדמאיים בישראל הוא מבחן פסיכומטרי. מבחן זה הוא מבחן המיון המודד את הפוטנציאל של המועמדים לאקדמיה, באמצעות בחינת הידע וההבנה שלהם בעברית, באנגלית ובמתמטיקה.

מבחן פסיכומטרי נחשב למבחן מהימן למדי ובעל תוקף ניבוי גבוה. מסיבה זו מסלולי לימודים אקדמאיים רבים מאפשרים קבלה על סמך ציון פסיכומטרי גבוה, גם ללא התחשבות בציוני הבגרות.

בעבר, מבחן פסיכומטרי כלל גם חלקים הבוחנים את הידע הכללי וזיהוי צורני. חלקים אלו ירדו מן  הבחינה, לאחר שנתגלה כי הם גורמים להטיות על רקע תרבותי או מגדרי, ומתוך רצון של הוגי הבחינה ליצור מבחן שוויוני ככל האפשר. על ידי הסרת החלקים הללו, מבחן פסיכומטרי מאפשר גם למי שהגיע מסביבה חלשה וממערכת חינוך לא מעודדת להשלים את הפערים ולגלות את הפוטנציאל הטמון בו.

מבנה מבחן פסיכומטרי

מבחן פסיכומטרי מחולק ל-8 פרקים, כאשר 2 מתוכם הינם פרקי בדיקה בהם בוחן המרכז הארצי לבחינות והערכה את רמתן של שאלות חדשות. ששת הפרקים הנותרים כוללים שני פרקים בכל נושא –  אנגלית, עברית ומתמטיקה, ובכל אחד מהם 25-30 שאלות עליהן מתבקש הנבחן לענות בדף התשובות המצורף תוך דקה בממוצע.

אמנם קיים דמיון בין מבחן פסיכומטרי למקבילו האמריקאי ה- SAT, אך בניגוד לSAT, המבחן הישראלי הינו מבחן אמריקאי בלבד, והוא אינו כולל כתיבת חיבור או מענה על שאלות פתוחות. המבחן הישראלי הוא מבחן רב ברירה, בו יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר. חשוב לדעת כי במבחן פסיכומטרי אסור לסמן על הטופס, אלא יש לסמן את התשובות רק על הדף המצורף, שעל פיו נקבע הציון.

איך מחושב ציון פסיכומטרי?

השאלות במבחן פסיכומטרי מתפלגות בין רמת קושי קלה, בינונית וקשה. כמעט 50% מהשאלות בכל פרק מוגדרות כקלות, ואינן דורשות זמן רב למענה עליהן. כ-30% נוספים מהשאלות הן ברמת קושי בינונית ורק כחמישית מהשאלות במבחן מוגדרות כשאלות קשות. אין הבדל בניקוד עבור השאלות, אך רמת הקושי היא שיוצרת את השונות וההתפלגות בין הנבחנים.

ציון מבחן פסיכומטרי נגזר מכמות התשובות הנכונות בכל פרק, ועל כן ההמלצה של מכוני פסיכומטרי היא לנחש את התשובות לשאלות עליהן אין לנו מושג, ולא להשאיר שאלות ללא מענה, שכן גם אם ניחשנו ניחוש שאינו מושכל קיים סיכוי של 25% שצדקנו בתשובה לשאלה.

לאחר שבידי המרכז הארצי לבחינות והערכה נמצאים סיכומי כל התשובות הנכונות של כל נבחני אותו המועד, מתבצעת המרה של הציונים להתפלגות נורמלית, הנעה על הטווח שבין 200 ל-800. ההתפלגות הנורמלית גורמת לכך שרק כ-5% מהנבחנים זוכים לציון גבוה מ-700, ומיעוט קטן עוד יותר זוכה לציון הנמוך מ-300. הממוצע נע סביב 550 ורבים מקבלים ציון הקרוב לו.

בתודעה הקולקטיבית, מבחן פסיכומטרי נתפס כקשה מכפי שהוא באמת, בשל לחץ הזמן ובשל היותו בעל חשיבות גבוהה בקרב הנבחנים. אימון ותרגול לקראת המבחן מביא לשיפור של כ-30 נקודות בין מועדים, ומגדיל את הסיכוי להתקבל למסלולי לימודים אקדמאיים המבוקשים.

הוספת תגובה

התגובה

עוד בנושא: