פסיכומטרי – הכנה לפסיכומטרי עם טיפים של 7 שנים! |

הבלוג הכי פסיכומטרי!

פסיכומטרי מנצחים ב- 7 דרכים !

פסיכומטרי במחלוקת – בעד ונגד המבחן הפסיכומטרי

יום שלישי 5 כמאי, 2009

ביסודה, משמשת הבחינה הפסיכומטרית כמדד לכישורים מנטאליים וקוגניטיביים של אדם ביחס ליכולותיהם של נבחנים אחרים דרך פרמטרים של בדיקת החשיבה המספרית, המרחבית והמילולית.

בישראל משמש הפסיכומטרי ככלי מיון לכניסה לאוניברסיטאות ולמוסדות להשכלה גבוהה מתוך הנחה שמדובר בדרך שוויונית יחסית שאינה מצריכה מן הנבחן ידע מקדים או רקע מסוים.

אכן, מחקרים מראים כי התאימות בין הצלחה בבחינה, לבין הצלחה בלימודים אקדמיים, היא יחסית גבוהה.

נקודות מחלוקת סביב הבחינה הפסיכומטרית

ואולם בפועל, עקב החשיבות שתופסת הבחינה בקבלה למוסדות, צצו בתי-ספר המציעים קורסים יקרים שמכינים להתמודדות עם מבחן פסיכומטרי דרך תרגול אינטנסיבי של סימולציות ולימוד שיטות פעולה יעילות.

נקודה זו מהווה את אחת מנקודות המחלוקת הקשות בקרב מתנגדי הפסיכומטרי, שכן מסתמנת אפליה מובהקת בין נבחנים מבוססים כלכלית היכולים להרשות לעצמם קורס הכנה לבין אוכלוסיה שאין ידה משגת.

יעילות הפסיכומטרי במגזרים שונים

היבט אחר המבטל את הבחינה כמדד הצלחה הינו מאפיינים של אוכלוסיות שונות. כך, למשל, עבור אוכלוסיית יוצאי אתיופיה נתפש ניחוש כאקט לא מכובד ולכן ימנעו מכך, בעוד שההצלחה בפסיכומטרי תלויה בכישורי האלימינציה של הנבחן.

כמו-כן, בנוי הפסיכומטרי כך שמקבלים ניקוד רק על תשובות נכונות, לכן לעיתים כדאי לעבור משאלה קשה לשאלה קלה יותר, דבר המנוגד לאופיים של יוצאי אתיופיה שישקיעו בשאלה קשה זמן רב מהרצוי.

הפערים המשמעותיים ביותר ניכרים בפרקי החשיבה המילולית, משום שהשליטה בשפה העברית היא חיונית ביותר להצלחה.

גם פערים תרבותיים באים לידי ביטוי בפרקי הידע הכללי, שכן הידע והמטענים של יליד הארץ יהיו שנים בהכרח מהידע של עולה מרוסיה, למשל.

כיצד פוגע הפסיכומטרי באוכלוסיות מסוימות

אוכלוסיה נוספת ש"נופלת בין הכסאות" היא נבחנים בעלי לקויות למידה, ונשמעת טענה כי אופן הטיפול של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מקפח אותם ופוגע בחוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות, המשפיע לרעה על עתידם המקצועי והכלכלי.

כך , ממוינים הנבחנים על פי שורה של פרמטרים שאין בהם כדי לשקף את הידע של הנבחן כי אם יכולת עמידה במצבי לחץ.

אם מטרת הבחינה הפסיכומטרית היא חיזוי הצלחה הרי שעליה לספק לכל הנבחנים נקודת פתיחה זהה שאינה מושפעת ממאפיינים אישיים.

הצעת חוק: איסור על דרישת ציון פסיכומטרי

בהצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה הוצע תיקון: איסור על דרישת בחינות כניסה וציון פסיכומטרי משום טעמים של אי-שוויון ומשום הטענה כי המבחן הפסיכומטרי אינו כלי הערכה הוגן וכי הוא מדגיש פערים בחברה.

בין הטיעונים הושמעו הדברים הבאים:

המבחן הפסיכומטרי מעצים הטיה  על רקע מגדרי (גברים נוטים להצליח בבחינה הפסיכומטרית יותר מנשים) הטיה על רקע לאומי (יהודים נוטים להצליח בבחינה יותר מערבים) והטיה על רקע מעמדי ( בעלי מעמד סוציו-אקונומי גבוה נוטים להצליח יותר מבני השכבות החלשות).

סיבות נוספות הקשורות בצורך לאפשר לתלמידים רבים יותר נגישות למוסדות להשכלה גבוהה נעוצות בהתפתחותה של החברה הישראלית והפיכתה לכזו הדורשת תעודות הסמכה במקצועות ובתפקידים שבעבר לא חויבו בהן, וכן עקב גידול בשיעור הפונים להשכלה הגבוהה בעקבות הגידול בשיעור הזכאים לתעודת בגרות.

למידע נוסף בנושא מרתק זה אנו ממליצים לקרוא ראיון עם מנהלת היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה

הוספת תגובה

התגובה

עוד בנושא: