פסיכומטרי – הכנה לפסיכומטרי עם טיפים של 7 שנים! |

הבלוג הכי פסיכומטרי!

פסיכומטרי מנצחים ב- 7 דרכים !

חיבור בפסיכומטרי

יום שני 16 כאפריל, 2012

במסגרת המתכונת החדשה של הבחינה הפסיכומטרית, חלק החשיבה המילולית בבחינה נחלק לשני חלקים: פרק החיבור ושני פרקים המכילים שאלות רב-ברירה (שאלות אמריקאיות) מסוג אנלוגיות, הגיון, השלמת משפטים והבנת הנקרא.

קצת על חשיבה מילולית
המרכז הארצי מגדיר את תחום החשיבה המילולית כתחום שבו נבדקים כישורים מילוליים הנדרשים לדעתו בלימודים האקדמיים וכן בוחנים יכולת ניתוח וחשיבה שיטתית. אחת הדרכים בה נבחנים כישורים אלו היא באמצעות מטלת כתיבה. המרכז הארצי מציין כי נדרש לגבש רעיון בכתב, לבסס אותו ולהביעו בצורה מאורגנת ובשפה עשירה ומורכבת. ציון מטלת הכתיבה מהווה 25% מהציון הפרק המילולי.

איזו כתיבה דורשים מאיתנו? האם דורשים מאיתנו להביע את דעתנו? לכתוב מאמר? למה זה טוב בכלל?
המרכז הארצי מבקש מאיתנו לכתוב כתיבה עיונית – זוהי למעשה כתיבה שמשתמשים בה באקדמיה להצגת רעיונות ודיון בהם – כלומר בתרגילים, בחינות, עבודות, מאמרים ועוד. מבקשים מאיתנו לספר על תופעה או אירוע, להציג דעה, תפישה או גישה.
בעצם, דורשים מאיתנו לכתוב מאמר קצר על נושא מסוים המוגדר עבורנו. הציון על המטלה הזו יהיה תלוי ביכולת שלכם לנמק את דעתכם בצורה הטובה ביותר, לכתוב רעיון בצורה מסודרת ובשימוש בשפה בהירה וגבוהה.
את החיבור יבדקו שני מעריכים בלתי תלויים על פי רשימה של קריטריונים כאשר הם יתנו ציון על תוכן ועל לשון.
רגע, רגע, מה זאת אומרת תוכן? ואם המעריך לא מסכים עם הדברים שכתבתי?
המעריכים בבחינה לא בודקים האם הרעיונות שלנו תואמים את הרעיונות האישיים שלהם, אלא בודקים שאנחנו יודעים לבנות רעיון ולנמק אותו. כלומר, להציג את דעתנו בצורה מנומקת ומלומדת. הפן הלשוני יבדוק במקביל שאנחנו יודעים לעשות זאת תוך שימוש בכלים לשוניים נכונים.
ומה קורה אם המעריך מושפע מהדברים שכתבתי?
זו בדיוק הסיבה שבגינה את הבחינה של הפסיכומטרי בודקים שני מעריכים בלתי תלויים! בנוסף, אם הציון שהאחד נתן יהיה שונה מהותית מזה שהשני נתן, הבדיקה תעבור לבודק שלישי שיבחן גם הוא את הדברים; כך למעשה מונעים מצב בו דעותיכם האישיות ישפיעו על הבוחנים. בכל מקרה, מהדוגמאות שפורסמו על ידי המרכז הארצי, ניתן לראות שלפחות בשלב הזה הוא משתדל להימנע מנושאים שהם טעונים פוליטית.

עוד קצת הנחיות ודברים חשובים
ראשית, המרכז הארצי דורש כי החיבור יהיה בו 25 שורות לפחות ומקציב עד כ 40-50 שורות, אולם מומלץ על כתיבה באורך ממוצע של 30-40 שורות בכתב יד מסודר ובעיפרון בלבד. שנית, המעריכים נדרשים לחפש פיתוח של רעיון מסודר, כלומר מומלץ לפני הכתיבה לתכנן את מה שאתם עתידים לכתוב, כמו כן נבדקים עומק ההסברים והנימוקים והרלוונטיות לרעיון, לכן חשוב להישאר ממוקדים.
ולבסוף, במקביל לשימוש בתחביר ודקדוק תקינים המרכז הארצי מבקש לראות מבנים לשוניים מורכבים ולא רק משפטים פשוטים וכן הוא בוחן שימוש באוצר מילים נרחב ובדוגמאות, לכן גם אם חשבנו כי לא יהיה יותר אוצר מילים בבחינה, הרי שהוא נבחן גם כאן.

הוספת תגובה

התגובה