פסיכומטרי – הכנה לפסיכומטרי עם טיפים של 7 שנים! |

הבלוג הכי פסיכומטרי!

פסיכומטרי מנצחים ב- 7 דרכים !

איך מחשבים ציון מבחן פסיכומטרי?

יום שלישי 26 כמאי, 2009

חישוב הציון הפסיכומטרי הוא שונה משאר שיטות הדרוג והערכת מבחנים הקיימות במערכת החינוך הישראלית, שכן הוא מחושב באופן יחסי.

דרוג ציוני הנבחנים איננו נעשה רק באמצעות נקודות כמו בשיטות המקובלות אלא גם ביחס ישיר להישגיהם של שאר הנבחנים באותו מועד ובמועדים אחרים.

שיטת חישוב הציון הפסיכומטרי

שיטת הדרוג המסורתית והפשוטה איננה מתאימה לדרוג ציונם של נבחני הפסיכומטרי, שכן היא איננה מיונית מספיק.

לא ניתן באמצעותה לזהות ולדרג את הישגי הנבחן בצורה מדויקת ביחס לנבחנים האחרים ובייחוד כאשר מספרם גדול כל-כך.

נוסף לכך, כאשר המבחן הוא קל יחסית יעלה ממוצע הציונים של כל הנבחנים כלפי מעלה לא בהכרח ביחס ישיר ליכולות שלהם, ובשיטה המסורתית לא ניתן להתייחס למשתנה זה.

לכן, מטרתה של שיטת החישוב היחסית היא להגיע לחיתוך ולפילוג מדויק כמה שיותר של כל הנבחנים, ובאמצעותה ניתן לקבוע בצורה פרטנית ומדויקת מי השיג את הציון הגבוה ביותר, מי מוביל אחריו, מי נמצא במרכז העקומה ומי לרוע מזלו השיג את הציון הנמוך ביותר.

הציון הפסיכומטרי המקסימאלי והגבוה ביותר אליו אפשר להגיע הוא 800 נקודות, כאשר הציון הנמוך ביותר האפשרי הוא 200 נקודות.

נבחן שענה תשובות נכונות על מספר השאלות הרב ביותר יקבל ציון של 800 נקודות ונבחן שהשיג את ההישגים הנמוכים ביותר יקבל 200 נקודות.

הנבחנים האחרים ידורגו באחוזים קבועים על הציר הנע בין הציון הנמוך ביותר לבין הציון הגבוה ביותר.

את דירוג הציונים במבחן הפסיכומטרי ניתן להשוות למסלול ריצה.

במסלול הריצה מתחילים כל הרצים את ריצתם על קו הזינוק, ממנו הם נעים הלאה ובכל רגע נתון ניתן לבדוק ולקבוע מי רץ ראשון, מי שלישי, מי עשירי או מי אחרון.

ממש בדומה לרצים על מסלול הריצה, באמצעות שיטת הדירוג היחסית ניתן לקבוע גם במבחן פסיכומטרי את ציונו המדויק של כל אחד מהנבחנים ביחס ישיר לבחינה ולמשתתפים בה.

ישנם מספר גורמים המשפיעים על דירוג תוצאות הבחינה:

לכל אחד מחלקי המבחן (החלק הכמותי, החלק המילולי והחלק של שליטה באנגלית) ניתן ציון נפרד על ציר הנע בין 0 ל-150 נקודות.

לאחר מכן, משוקללים הציונים של החלקים השונים לציון אחד.

החלקים של חשיבה כמותית וחשיבה מילולית מהווים 40% מהציון הסופי.

הציון על החלק הבודק שליטה באנגלית הוא 20% מהציון הסופי אך הוא משמש גם למתן פטור מלא מהקורס באנגלית באוניברסיטה למי שהשיג ציון גבוה מ-134 נקודות בחלק זה של המבחן.

נבחן שקיבל בחלק השליטה באנגלית ציון הנמוך מ-84 נקודות לא יכול להתקבל לאוניברסיטה ללא קשר לציונו הכללי בבחינה.

לאחר קביעת הציון הגבוה ביותר והנמוך ביותר במבחן, משבץ המרכז הארצי לבחינות והערכה את שאר ציוני הנבחנים על עקומה קבועה מראש ובהתאם להישגיהם.

התפלגותם של הציונים היא תמיד נורמאלית ובאחוזונים קבועים מראש.

כדי למנוע השפעה של גורמים בלתי צפויים, כדוגמת בחינה קלה או קשה באופן יחסי, כל אחד מהמועדים מדורג ביחס לחמשת המועדים שקדמו לו;

לדוגמה ציונו של נבחן במועד אוקטובר 2008 ייקבע ביחס ישיר לנבחנים שנבחנו במועדים החל מאוקטובר 2007 ועד המועד האחרון.

תגובה אחת »

דנה:

יש לי כבר ציון פסיכומטרי .
ואני רוצה לעשות מבחן אמי"ר על מנת לשפר את החלק של האנגלית.
הציון של האנגלית החדש ישפיע על ציון הפסיכומטרי הכללי ?
או שאין שום קשר בין שני המבחנים ?

3 באוקטובר, 2010 | 14:04
הוספת תגובה

התגובה

עוד בנושא: